BTKVBĐY – CHƯƠNG 1

Chương 1: Chuồn chuồn (1)   “Động cơ máy bay khởi động, bắt đầu đếm ngược chuẩn bị nhảy vọt, năm, bốn, ba, hai, một …”   Bước nhảy vọt làm bên trong tinh hạm nhẹ chấn động, thân tinh hạm hình giọt nước như chiếc đuôi cực đại của loài cá dưới biển sâu,… Continue reading BTKVBĐY – CHƯƠNG 1

Advertisements